Friday, 14 December 2012

IMBUHAN AWALAN MEN-


Awalan meN- akan berubah-ubah bentuknya bergantung kepada huruf pertama setiap kata dasar.

 

Awalan
Huruf Pertama
Kata dasar
Kata kerja
      me-
 
 
 
 
 
 
 l
m
n
r
w
ng
ny
 
 
      lakon
      mohon
      nanti
      rujuk
      wangi
      nganga
      nyanyi
 
 
   melakon
   memohon
   menanti
   merujuk
mewangi
menganga
menyanyi
     mem-
b
f
p (digugurkan)
 
     basuh
     fikir
     potong
membasuh
memikir
memotong
     men-
c
d
j
t (digugurkan)
z
 
     cuci
     dayung
     jadi
    tunggu
    zeroks
   mencuci
   mendayung
   menjadi
   menunggu
   menzeroks
    meng-
a
e
i
o
u
g
h
k (digugurkan)
kh
 
asak
edar
ikut
olah
ulas
gulung
hasut
kumpul
khinat
 
   mengasah
   mengedar
   mengikut
   mengolah
   mengulas
   menggulung
   menghasut
   mengumpul
   mengkhianat
  meny-
s (digugurkan)
 
simpan
   menyimpan
    menge-
Kata eka suku
bom
cat
tin
lap
 
   mengebom
   mengecat
   mengetin
  mengelap

 

1 comment:

  1. thanks for great and easy to understand notes! :)

    ReplyDelete