Saturday, 8 December 2012

SIMPULAN BAHASA


Simpulan Bahasa

Simpulan bahasa merupakan bentuk peribahasa yang paling ringkas dab terdiri daripada dua patah perkataan. Ia membawa maksud yang berlainan daripada maksud perkataan yang membentuknya. Ia digunakan untuk menggambarkan cirri-ciri, sikap atau tabiat seseorang.

 

Simpulan Bahasa
Maksud
Ada hati
Ada keinginan
Ada akal
Cara menyelesaikan sesuatu masalah
Batu api
Orang yang suka menghasut atau melagakan orang
Bertikam lidah
Bertengkar / berdebat
Bulat hati
Ikhlas,tetap hati dan sungguh-sungguh
Buta hati
Bersikap kejam
Buruk siku
Meminta kembali apa-apa yang telah diberikan
Campur tangan
Turut serta dalam urusan orang lain
Cepat tangan
Suka mencuri
Gelap mata
Tidak dapat berfikir kerana terlalu marah
Hidung tinggi
Orang yang sombong
Ikat perut
Mengurangkan makan kerana kemiskinan
Lepas tangan
Tidak bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan
Memeras otak
Belajar bersungguh-sungguh
Pekak badak
Pura-pura tidak dengar

 

No comments:

Post a Comment